Büromuz, fikri mülkiyet haklarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve davaların takibi hususlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.