2014 yılında Av. Emre Baykurt tarafından Ankara’da kurulmuş olan Baykurt Hukuk Bürosu alanında yetişmiş uzman ekibiyle birlikte Şirketler hukuku, Ticaret hukuku, Ticari sözleşmeler, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku, Ceza hukuku, Gayrimenkul hukuku, İcra ve İflas hukuku, Aile Hukuku, Fikri Mülkiyet hukuku ve Tüketici hukuku başta olmak üzere iş dünyasının gereksinim duyduğu tüm alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Büromuz avukatları hukuki dokümanların hazırlanması, her türlü yazışma ve müzakerelerde yabancı dil olarak İngilizceyi en ileri seviyede kullanmaktadır.
Baykurt Hukuk Bürosu, sağladığı hukuki hizmeti gerek ulusal gerekse uluslararası gereksinimlerin karşılanması ve kalite sürekliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası hukuki ve finansal gelişmeleri yakından takip etmekte; böylece müvekkillerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vererek zaman açısından en verimli şekilde hizmet sunmakta ve müvekkillerinin gerek Türkiye’nin farklı bölgelerindeki gerekse yabancı ülkelerdeki iş bağlantılarında karşılaştıkları hukuki hizmet ihtiyaçlarını etkin ve koordineli bir şekilde karşılayabilmektedir.