Büromuz, icra hukukuna ilişkin takip ve işlemler hususunda hukuki hizmet vermekte olup, tasfiye ve borç tahsilâtı, varlıkların kurtarılması ve elden çıkarılması, alacaklılara, borçlunun borçlarını ödeyemez hale düşmesi öncesinde ve sonrasında pozisyonlarını koruma konusunda yapmaları gereken işlemler ve takip etmeleri gereken stratejiler konusunda tavsiyelerde bulunulması ve benzeri hususlarda hukuki hizmet sunmaktadır.