Büromuz, müvekkillerine kurumsal ve ticari konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte; şirketlerin kuruluşu, şube ve irtibat bürolarının açılışı, hukuki yapılarının güncel mevzuata uygun olarak düzenlenmesi, kurumsal kimliklerinin oluşturulması, yönetim kurulları ve genel kurulların toplanarak kararların yazılması, şirket temsilinin ve imza sirkülerinin oluşturulması, hisse devirleri, hisse devir sözleşmelerinin; ticari hayatın her alanında ihtiyaç duyulan sözleşmeleri hazırlanması başta olmak üzere şirketlerin yönetim, yapılanma ve ticari faaliyetlerine ilişkin tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.

TİCARİ SÖZLEŞMELER:

Büromuz, kurumsal kimliğe sahip müvekkillerimizin taraf olduğu yerel veya uluslararası her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması; müzakere edilmesi, tarafların hak ve menfaatlerine en uygun çözümlerin yaratılması hususunda avukatlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin ticari amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak verimli sonuçları elde edebilmek amacıyla; uyuşmazlıkların çözümü müzakerelerinin yürütülmesi, alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri veya dava takibi yolu seçilmektedir.